Choose Category 
Search by name 
Picture First Name Last Name Category Email Parameters
MOHAMAD SALEHHUDDIN BIN OTHMAN AMP PPT
Jurutera Awam Penguasa Kanan ( J54)
JKR Caw. Perancangan Aset Bersepadu [CPAB]
AHMAD FARIZ BIN SAPIAN
Jurutera Awam Kanan [J48]
JKR Caw. Perancangan Aset Bersepadu [CPAB]
SITI ROHANI BINTI ISHAK
Juruukur Bangunan [J44]
JKR Caw. Perancangan Aset Bersepadu [CPAB]
ROZELAWATI BINTI ISHAK
Jurutera Awam [J44]
JKR Caw. Perancangan Aset Bersepadu [CPAB]
AZLAN BIN ABDUL AZIZ
Juruukur Bangunan [J44]
JKR Caw. Perancangan Aset Bersepadu [CPAB]
MOHAMMAD FADLY BIN MARWAN AFWADI
Penolong Jurutera Awam [J29]
JKR Caw. Perancangan Aset Bersepadu [CPAB]
SHASHALIZA BINTI MD ALI
Penolong Jurutera Elektrik [J29]
JKR Caw. Perancangan Aset Bersepadu [CPAB]
ZURAIDAH BINTI TARMIZI
Penolong Jurutera Awam [J29]
JKR Caw. Perancangan Aset Bersepadu [CPAB]

Offcanvas

JKR PERAK