Choose Category 
Search by name 
Picture First Name Last Name Category Email Parameters
BUKHARI BIN MANSOR
Penolong Juruukur Bahan [J36]
Bahagian Kontrak & Ukurbahan [KUB]
SITI ROHMAH BINTI ABDUL
Penolong Juruukur Bahan [J36]
Bahagian Kontrak & Ukurbahan [KUB]
ZAHARAH BINTI JALIL
Penolong Juruukur Bahan [J36]
Bahagian Kontrak & Ukurbahan [KUB]
HASNA BINTI AHMAD
Penolong Juruukur Bahan [J36]
Bahagian Kontrak & Ukurbahan [KUB]
NOR AZWA BINTI ABU KASIM
Penolong Juruukur Bahan [J36]
Bahagian Kontrak & Ukurbahan [KUB]
ZAINUN BINTI RAMLI
Penolong Juruukur Bahan [J36]
Bahagian Kontrak & Ukurbahan [KUB]
MAT RANI BIN SABRAN
Penolong Pegawai Senibina [J29]
Bahagian Arkitek [AKT]
KAMARULZAMAN BIN SULAIMAN
Penolong Pegawai Senibina [J29]
Bahagian Arkitek [AKT]
KHAIROL AZMI BIN ABDUL HALIM
Penolong Pegawai Senibina [J29]
Bahagian Arkitek [AKT]
ABDUL WAHID BIN SAALI
Penolong Pegawai Senibina [J29]
Bahagian Arkitek [AKT]

Offcanvas

JKR PERAK