Tahniah diucapkan kepada semua warga kerja JKR Perak yang telah terlibat dalam memperolehi Ketidakpatuhan Sifar (0 NCR) dan beberapa penambahbaikan semasa Audit Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) JKR MS ISO 9001:2008 oleh SIRIM QAS International Sdn. Bhd yang telah dilaksanakan pada 4 hingga 6 Disember 2017.

JKR Perak telah berjaya buat kali kelapan (8) dalam mengekalkan pencapaian ketidakpatuhan sifar bagi Audit SPK JKR MS ISO 9001:2008 oleh SIRIM. Pencapaian tersebut telah berjaya dikekalkan semenjak tahun 2011 hingga 2016 yang melibatkan sebanyak dua (2) kali Audit Persijilan Semula dan enam (6) kali Audit Pemantauan.

Audit kali ini melibatkan beberapa bahagian dan daerah antaranya Bahagian Pengurusan Korporat, Bahagian Kontrak & Ukur Bahan dan Cawangan Kejuruteraan Elektrik. Manakala untuk daerah yang terlibat ialah JKR Daerah Hilir Perak, JKR Daerah Hulu Perak dan JKR Daerah Perak Tengah.

JKR Perak yang dipersijilkan telah melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) berdasarkan prosedur yang dibangunkan serta memenuhi secara asasnya keperluan standard MS ISO 9001:2008.

Terima kasih dan tahniah sekali lagi diucapkan di atas komitmen dan kerjasama dari semua pihak pengurusan dan pelaksana bahagian dan daerah dalam menjayakan audit pada kali ini.

logobawahen

Copyright © 2020 DEPARTMENT OF TRADE WORLDWIDE BUSINESS
Best viewed through Mozilla Firefox and Google Chrome at 1024 x 768 resolution. Last Updated:Friday 08 December 2023, 07:21:08.