KONTRAK BERJADUAL BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA KOMPREHENSIF EMPAT PULUH LAPAN (48) BUAH LIF JENIS ‘HITACHI’ UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI RUMAH KELUARGA BLOK A, PANGKALAN TLDM LUMUT, PERAK DARUL RIDZUAN. (TAWARAN SEMULA)

Syarat dan Kriteria :

1.TARAF: TERBUKA /T1

2. Berdaftar Dengan LPIPM (CIDB)

3.Gred : G4,G5,G6 dan G7

4.Kategori : ME

5.Pengkhususan : M03

6. Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Taraf Bumiputera, Pukonsa, UPKJ

Tarikh Mengisi Borang Saringan Wajib:

02 Mac 2022 (Rabu) Hingga 04 Mac 2022 (Jumaat) Sebelum jam 11.59 malam.

Pautan https://forms.gle/beuyYT1F37iygBhp8

Harga Dokumen & Tarikh Dokumen Mula Boleh Di Muat Turun

Dokumen Tender dijual secara atas talian dengan harga RM100.00 dan boleh dimuat turun pada 16 Mac 2022 (Rabu) Hingga 29 Mac 2022 (Selasa)

Pembayaran Dokumen Tender Secara JomPAY (Maklumat Pembayaran dinyatakan dalam Surat Pelawaan)

Hanya petender yang layak (melepasi saringan wajib) akan menerima nama pengguna beserta kata laluan atau pautan muat turun melalui email untuk memuat turun Dokumen tender daripada J-Cloud.

Tempat, Tarikh & Waktu Tutup Tender

IP J.K.R Perak Tingkat 1, (Bhg.Kontrak & Ukur Bahan), 05 April 2022 (Selasa) Sebelum atau pada Jam 12 Tengahari.

Tender yang lewat tidak akan diterima. Dokumen Tender dikemukakan secara serahan tangan dengan mematuhi Prosedur Operasi Piawai (SOP) yang disediakan di dalam Arahan Kepada Petender

Lawatan Tapak TIDAK DIWAJIBKAN manakala Taklimat Tender adalah secara atas talian.

TAKLIMAT TENDER Klik Disini

 

logobawahen

Copyright © 2020 DEPARTMENT OF TRADE WORLDWIDE BUSINESS
Best viewed through Mozilla Firefox and Google Chrome at 1024 x 768 resolution. Last Updated:Thursday 13 June 2024, 06:45:56.