PEMBINAAN BANGUNAN BAHARU 2 BILIK DARJAH PRA SEKOLAH DI SK SUNGAI SIPUT UTARA, PERAK

Syarat dan Kriteria :
1.TARAF: Bumiputera /T1
2. Berdaftar Dengan LPIPM (CIDB)
3.Gred : G4
4.Kategori : B
5.Pengkhususan : B04
6. Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Dan Sijil Taraf Bumiputera (STB), atau Sijil PUKONSA, Kelas C, Tajuk :II, Tajuk Kecil 02(a) Atau Sijil UPKJ, Kelas C/BX, Kepala II, Sub-Kepala :2a

Tarikh Mengisi Borang Saringan Wajib:
14 Mac 2023 (Selasa) Hingga 16 Mac 2023 (Khamis) Sebelum jam 11.59 malam.

Pautan Kerja - https://forms.gle/ck2skQSbXFG7FaZ16

Harga Dokumen & Tarikh Dokumen Mula Boleh Di Muat Turun
Pembayaran Dokumen Tender Adalah Secara JOMPAY SAHAJA
atas nama AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA – PERAK- T. Hanya Petender Yang Layak  (Melepasi Saringan Wajib) Akan Menerima Surat Perlawaan Tender Untuk Keterangan Lanjut Berkaitan Lawatan Tapak Dan Pautan Muat Turun Dan Kata Laluan  (Password) melalui Email Untuk Memuat Turun Dokumen Tender Daripada J-Cloud

Dokumen Tender Dijual Secara Atas Talian Dengan Harga Sebanyak RM100.00 Dan Tarikh Bayaran Adalah Pada 28 Mac 2023 (Selasa) Hingga 30 Mac 2023 (Khamis) Sebelum Jam 5.00 Petang Sahaja. (Bayaran Dokumen Tender Hanya Kepada Petender Yang Menerima Surat Perlawaan Tender (Berjaya Melepasi Saringan Wajib Sahaja). 


Tempat, Tarikh & Waktu Tutup Tender
Tingkat 1, Bhg.Kontrak & Ukur Bahan, JKR Perak, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, 30000 Ipoh, Perak Pada  2 Mei 2023 (Selasa) Pada Atau Sebelum Jam  Jam 12 Tengahari. Tender yang lewat tidak akan diterima. Dokumen Tender dikemukakan secara serahan tangan dengan mematuhi Prosedur Operasi Piawai (SOP) yang disediakan di dalam Arahan Kepada Petender 

Lawatan Tapak
Diwajibkan Hadir Pada 27 Mac 2023 Bertempat Di Pejabat Jurutera Daerah, JKR Kuala Kangsar, Perak Pada Jam 10.00 Pagi.

logobawahen

Copyright © 2020 DEPARTMENT OF TRADE WORLDWIDE BUSINESS
Best viewed through Mozilla Firefox and Google Chrome at 1024 x 768 resolution. Last Updated:Wednesday 06 December 2023, 09:01:11.