KENYATAAN SEBUT HARGA 

 

Jabatan Kerja Raya Negeri Perak 

Sebutharga adalah dipelawa dikalangan pembekal-pembekal masih dalam tempoh sah dengan Kementerian Kewangan Malaysia

serta bertaraf Bumiputera. Syarikat membekal perlu berdaftar dalam bidang berkaitan seperti berikut:

NO. SEBUT HARGA TAJUK KOD BIDANG BEKALAN
PKR.PK. 400-10/2 - 05/2019

KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, DAN MENTAULIAH SISTEM & 

PERKAKASAN E-HADIR DI IBU PEJABAT, 

JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK

210101/210102/

210103 ATAU 210104

2. Pembekal yang ingin menyertai tawaran sebut harga ini bolehlah mendapatkan dokumen sebut harga dengan syarat-syarat yang ditentukan di Bahagian Pentadbiran dan Kewangan, Aras 5 Ibu Pejabat 

   Jabatan Kerja Raya Perak Darul Ridzuan, Ipoh dalam waktu pejabat. Kontraktor atau wakil hendaklah menunjuk dan menyerahkan salinan-salinan sah sijil pendaftaran dengan Kementerian Kewangan

 

3. Tiap-tiap Borang Sebut Harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis dengan perkataan "Sebut Harga PKR.PK.400-10/2-5/2019"

   di sudut kiri dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga kepada alamat berikut :

Pengarah Kerja Raya

Jabatan Kerja Raya Negeri Perak

Aras 5, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan,

Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab,

30000 Ipoh.

 

                                         Sebut harga ditutup tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 9 Ogos 2019 (Jumaat)

 

4. Ahli Jawatankuasa Sebut Harga Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya Negeri Perak, Ipoh tidak terikat kepada sebut harga yang terendah atau mana-mana sebut harga dan keputusan ahli Jawatankuasa adalah muktamad

 

5.  Sebut harga yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan dan sebarang kesilapan dalam pengisian borang juga tidak akan dilayan.

logobawahen

Copyright © 2020 DEPARTMENT OF TRADE WORLDWIDE BUSINESS
Best viewed through Mozilla Firefox and Google Chrome at 1024 x 768 resolution. Last Updated:Thursday 13 June 2024, 06:45:56.