SISTEM KELENGKAPAN UNIT PERGIGIAN UNTUK KLINIK KESIHATAN (JENIS 3), AYER TAWAR, MANJUNG, PERAK
(TAWARAN SEMULA) 
No Tender: JKR PERAK BIL 18/2021

Syarat:
Bumiputera/T1

Berdaftar Dengan LPIPM (CIDB)
Gred : G3,G4,G5,G6 &G7
Kategori : ME
ATAU
Pengkhususan : M06@MOF050102
Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Taraf Bumiputera, Pukonsa, UPKJ

Tarikh Mengisi Borang Saringan Wajib:
27.12.2021 (Isnin) Hingga  29.12.2021 (Rabu) Sebelum jam 11.59 malam. Pautan: https://forms.gle/BjHHEzhxyseM7VXm9

Dokumen Tender dijual secara atas talian dengan harga RM50.00 dan boleh dimuat turun pada:12.01.2022  (Rabu) Hingga 1.02.2022 (Selasa). 
AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA - KKR-T
Hanya petender yang layak (melepasi saringan wajib) akan menerima nama pengguna beserta kata laluan atau pautan muat turun melalui email untuk memuat turun Dokumen tender daripada J-Cloud

Tarikh Tutup :
IP JKR Perak ,

Tingkat 1,
(Bhg.Kontrak & Ukur Bahan)
08.02.2022 (Selasa) Sebelum atau pada Jam 5.00 petang
Tender yang lewat tidak akan diterima

Dokumen Tender hanya boleh dikemukakan secara Pos Berdaftar / kurier
dengan mematuhi Prosedur Operasi Piawai (SOP) yang disediakan di dalam Arahan Kepada Petender.

Slide Taklimat Tender: Klik Sini

INFO:
Lawatan Tapak TIDAK DIWAJIBKAN manakala Taklimat Tender adalah secara atas talian. Petender digalakkan untuk membuat lawatan tapak atas tanggungjawab sendiri.

Dokumen Meja Tawaran boleh disemak secara atas talian mulai Tarikh Dokumen Mula Boleh Dimuat Turun.
Bagi sesi pengisian saringan wajib, hanya penama yang tercatat didalam Sijil PPK, SPKK, STB, PUKONSA ATAU UPKJ yang dibenarkan mendaftar. Kontraktor dikehendaki memuat naik perakuan Sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Perindustrian Pembinaan Malaysia, STB, PUKONSA dan UPKJ (jika berkenaan) ke dalam Borang Saringan Wajib. Petender dinasihatkan supaya merujuk iklan sepanjang tempoh PKP dilaksanakan.
Petender haruslah mematuhi Prosedur Operasi Piawai (SOP) seperti yang dinyatakan di dalam Arahan Kepada Petender. logobawahen

Copyright © 2020 DEPARTMENT OF TRADE WORLDWIDE BUSINESS
Best viewed through Mozilla Firefox and Google Chrome at 1024 x 768 resolution. Last Updated:Friday 05 April 2024, 02:01:12.