Kami komited untuk menyedia dan menyelenggara aset kerajaan bagi memenuhi keperluan pembangunan negara dengan memberikan perkhidmatan professional yang berkualiti berteraskan kepada:

  • Jangka masa yang ditetapkan
  • Kos yang ekonomik
  • Rekabentuk yang berkualiti dan mapan

Jabatan ini akan sentiasa memastikan aset kerajaan yang dipertanggungjawabkan kepada kami berfungsi seperti yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi seperti diatas kami berjanji.

  1. Pengurusan Projek
  2. Selenggaraan Aset
  3. Khidmat Nasihat Teknikal
  4. Pengurusan Aduan

logobawah
Copyright © 2020 DEPARTMENT OF TRADE WORLDWIDE BUSINESS
Best viewed through Mozilla Firefox and Google Chrome at 1024 x 768 resolution. Last Updated:Friday 10 July 2020, 07:25:56.