• Main Page
  • Khidmat Nasihat Teknikal
  • Kejuruteraan Cerun

Kejuruteraan Cerun

a) Runtuhan cerun berimpak besar:

  • Lawatan tapak hendaklah dibuat dalam tempoh 24 jam dari maklumat diterima
  • Laporan awal disediakan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh lawatan tapak

b) Runtuhan cerun berimpak kecil

Laporan syor pembaikan akan disediakan dalam tempoh berikut:

  • Keadaan yang memerlukan penyiasatan tapak - 1 bulan selepas laporan penyiasatan tapak diperolehi
  • Keadaan tidak memerlukan penyiasatan tanah - 2 minggu dari tarikh lawatan tapak

c) Ulasan teknikal kepada permohonan pembangunan melalui Laporan Geoteknik yang diterima daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) disediakan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas dokumen lengkap permohonan diterima.

logobawahen

Copyright © 2020 DEPARTMENT OF TRADE WORLDWIDE BUSINESS
Best viewed through Mozilla Firefox and Google Chrome at 1024 x 768 resolution. Last Updated:Wednesday 30 November 2022, 06:51:54.