Tender adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang memenuhi syarat-syarat berikut:

i) Status Syarikat : T1  Bumiputera

ii) Berdaftar Dengan LPIPM (CIDB) - Gred : G4/G5/G6/G7

iii) Kategori: ME

iv) Pengkhususan : E04, E07, E08, E14, E16, E17 & E32

 v) Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Taraf Bumiputera, Pukonsa, UPKJ

 

Lawatan Tapak TIDAK DIWAJIBKAN  manakala Taklimat Tender adalah secara atas talian. Petender digalakkan untuk membuat lawatan tapak atas tanggungjawab sendiri.

Keterangan Lanjut Sila Klik di pautan di bawah;

1. Taklimat Tender, sila klik disini

2. Borang Saringan Wajib, sila klik disini

                                                                                                  Tarikh Iklan Tender pada 09.08.2021

logobawahen

Copyright © 2020 DEPARTMENT OF TRADE WORLDWIDE BUSINESS
Best viewed through Mozilla Firefox and Google Chrome at 1024 x 768 resolution. Last Updated:Thursday 13 June 2024, 06:45:56.