JKR Muallim merupakan salah satu daripada sepuluh JKR Daerah dibawah seliaan JABATAN KERJA RAYA PERAK DARUL RIDZUAN.

 

Fungsi dan aktiviti adalah seperti berikut:

  • Merancang dan melaksanakan projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam termasuk jalan, jambatan, elektrikal dan bangunan bagi pelbagai kementerian dan jabatan.
  • Menyelenggara dan membaiki infrastrutur dan kemudahan awam termasuk jalan, jambatan, kemudahan elektrikal seperti lampu jalan, lampu isyarat jalan dan bangunan negeri serta persekutuan.
  • Memberi lain-lain perkhidmatan dan nasihat teknikal yang diperlukan oleh pelbagai agensi

logobawahen

Copyright © 2020 DEPARTMENT OF TRADE WORLDWIDE BUSINESS
Best viewed through Mozilla Firefox and Google Chrome at 1024 x 768 resolution. Last Updated:Friday 19 August 2022, 06:07:15.