Piagam Pelanggan : Khidmat Nasihat Teknikal : Kejuruteraan Cerun

Kejuruteraan Cerun

a) Runtuhan cerun berimpak besar:

  • Lawatan tapak hendaklah dibuat dalam tempoh 1 hari dari hari kejadian
  • Laporan awal disediakan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh lawatan tapak

b) Runtuhan cerun berimpak kecil

Syor pembaikan akan disediakan dalam tempoh berikut:

  • Keadaan yang memerlukan penyiasatan tapak - 1 bulan selepas laporan penyiasatan tapak diperoleh.
  • Keadaan yang tidak memerlukan penyiasatan tapak - 2 minggu dari tarikh lawatan tapak

c) Ulasan teknikal Laporan Geoteknik daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) disediakan dalam tempoh satu (1) minggu selepas lawatan dibuat

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

(Catatan: Diisi oleh Caw. Kej. Cerun, JKR Kesedar, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah
Bil. Aktiviti Peratus % Bil. Aktiviti Peratus %

A. Runtuhan cerun berimpak besar:

  1. Lawatan tapak hendaklah dibuat dalam tempoh 1 hari dari hari kejadian.
  2. Laporan awal disediakan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh lawatan tapak.
0 0 0 0 0

B. Runtuhan cerun berimpak kecil

Syor pembaikan akan disediakan dalam tempoh berikut:

  1. Keadaan memerlukan penyiasatan tapak - 1 bulan selepas laporan penyiasatan tapak diperoleh.
  2. Keadaan tidak memerlukan penyiasatan tapak - 2 minggu dari tarikh lawatan tapak.
0 0 0 0 0

C. Ulasan teknikal laporan Geoteknik daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) disediakan dalam tempoh 1 minggu selepas rawatan dibuat.

0 0 0 0 0
Tarikh Kemaskini : 13 Julai 2016

 

* Pencapaian Piagam Pelanggan akan dikemaskini pada setiap bulan

Offcanvas

JKR PERAK