Kejuruteraan Cerun

a) Runtuhan cerun berimpak besar:

  • Lawatan tapak hendaklah dibuat dalam tempoh 24 jam dari maklumat diterima
  • Laporan awal disediakan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh lawatan tapak

b) Runtuhan cerun berimpak kecil

Laporan syor pembaikan akan disediakan dalam tempoh berikut:

  • Keadaan yang memerlukan penyiasatan tapak - 1 bulan selepas laporan penyiasatan tapak diperolehi
  • Keadaan tidak memerlukan penyiasatan tanah - 2 minggu dari tarikh lawatan tapak

c) Ulasan teknikal kepada permohonan pembangunan melalui Laporan Geoteknik yang diterima daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) disediakan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas dokumen lengkap permohonan diterima.