Piagam Pelanggan : Kejuruteraan Forensik

Kejuruteraan Forensik

a) Bagi kerja-kerja forensik struktur, geoteknik dan jalan:

  • Laporan awal berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal bagi kegagalan berimpak besar disediakan dalam tempoh 5 hari bekerja dan berimpak kecil dalam tempoh 2 minggu dari tarikh lawatan tapak.
  • Laporan akhir berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal disediakan dalam tempoh 2 bulan selepas keputusan ujian dan pemantauan diterima.

b) Bagi kerja-kerja forensik maritim dan lapangan terbang:

  • Laporan awal berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal berimpak besar dan berimpak kecil disediakan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh lawatan tapak.
  • Laporan akhir berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal disediakan dalam tempoh 2 bulan selepas keputusan ujian dan pemantauan diterima.

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

(Catatan: Diisi oleh Caw. Kej. Awam & Struktur, Caw. Kej. Geoteknik, Caw. Kej. Cerun, Caw. Pangkalan Udara & Maritim, Caw. Jalan, JKR Kesedar, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah
Bil. Aktiviti Peratus % Bil. Aktiviti Peratus %

a. Bagi kerja-kerja forensik struktur, geoteknik dan jalan:

  1. Laporan awal berdasarkan penyiasatan tapak danujian makmal bagi kegagalan berimpak besar disediakan dalam tempoh 5 hari bekerja.
0 0 0 0 0

B. Runtuhan cerun berimpak kecil

Syor pembaikan akan disediakan dalam tempoh berikut:

  1. Keadaan memerlukan penyiasatan tapak - 1 bulan selepas laporan penyiasatan tapak diperoleh.
  2. Keadaan tidak memerlukan penyiasatan tapak - 2 minggu dari tarikh lawatan tapak.
0 0 0 0 0
Tarikh Kemaskini : 13 Julai 2016

 

 

* Pencapaian Piagam Pelanggan akan dikemaskini pada setiap bulan

Offcanvas

JKR PERAK