Piagam Pelanggan : Khidmat Nasihat Teknikal : Kejuruteraan Senggara

Kejuruteraan Senggara

  • Keputusan kelulusan pelupusan aset kerajaan diberikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan pengesyoran lengkap diterima.
  • Mengemukan ulasan terhadap permohonan pembangunan tepi jalan daripada Pihak Berkuasa Tempatan dalam tempoh 2 minggu selepas dokumen permohonan lengkap diterima.

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 (Catatan: Diisi oleh Caw. Senggara Fasiliti Bangunan/Jalan, JKR Kesedar, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah
Bil. Aktiviti Peratus % Bil. Aktiviti Peratus %

A. Proses kelulusan pelupusan aset kerajaan diberi dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan pengesyoran lengkap diterima.

0 - 0 - 0

B. Mengemukakan ulasan terhadap permohonan pembangunan tepi jalan daripada Pihak Berkuasa Tempatan dalam tempoh 2 minggu selepas dokumen permohonan lengkap diterima.

83 82.2 18 17.8 101
Tarikh Kemaskini : 13 Julai 2016

 

* Pencapaian Piagam Pelanggan akan dikemaskini pada setiap bulan

Offcanvas

JKR PERAK