Pengurusan Aduan Bukan di Bawah Tanggungjawab JKR : No Wrong Door Policy 

Tempoh tindakan diambil:

  • Akuan penerimaan aduan
1 hari bekerja
  • Maklum balas aduan
7 hari bekerja