Pengurusan Aduan di Bawah Tanggungjawab JKR 

Tempoh tindakan diambil:

 

  • Akuan penerimaan aduan
1 hari bekerja
  • Maklum balas aduan
7 hari
  • Penutupan aduan
30 hari