Piagam Pelanggan : Pengurusan Kewangan

Memastikan bayaran dan invois dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

(Catatan: Diisi oleh BKA, Caw. Dasar & Pengurusan Korporat)

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah
Bilangan Bil/Invois
Peratus % Bilangan Bil/Invois
Peratus %

Bayaran bil dan invois dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.

  1. Ibu Pejabat JKR Malaysia
  2. JKR Negeri dan Daerah/Wilayah Persekutuan/JKR Cawangan Negeri
0 0 0 0 0
Tarikh Kemaskini : 13 Julai 2016

 

*Pencapaian Piagam Pelanggan akan dikemaskini pada setiap bulan

Offcanvas

JKR PERAK