Bayaran bil dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.