Piagam Pelanggan : Pengurusan Projek

1.1 Fasa Prapembinaan

Tertakluk kepada syarat-syarat tiada masalah tapak bina, peruntukan yang mencukupi dan skop projek yang diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU), JPM, fasa prapembinaan (perancangan hingga Surat Setuju Terima dikeluarkan) adalah dalam tempoh 12 hingga 15 bulan. 

1.2 Fasa Pembinaan 

Projek Kos dan Tempoh Pembinaan

a. Pelan Piawai:
Bangunan, Pangkalan Udara, dan Maritim

RM500 ribu kebawah

  • 15 bulan

RM500 ribu - RM5 juta

  • 24 bulan

RM5 juta ke atas

  • 36 bulan

b. Pelan Piawai; Jalan dan Infrastruktur

RM500 ribu ke bawah

  • 9 bulan

RM500 ribu - RM20 juta

  • 24 bulan

RM20 juta ke atas

  • 36 bulan

c. Projek Kompleks (Jalan, Cerun, Bangunan. Pangkalan Udara dan Maritim dll.)

Disiapkan dalam tempoh dan kos yang dipersetujui bersama pelanggan

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

1.1 Fasa Prapembinaan

Tempoh fasa prapembinaan ini dikira bermula dari tarikh di antara tiga (3) pra-syarat (Tapak Projek, Brif Projek dan Peruntukan Projek) disempurnakan oleh pihak pelanggan sehingga SST dikeluarkan (12 hingga 15 bulan)

Janji

Menepati Tempoh Masa

Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa

Piagam Pelanggan

Jumlah
Bil. Projek Peratus % Bil. Projek Peratus %

a. Perancangan dan Rekabentuk - 12 Bulan

 2  100 0 0 2

b. Perolehan - 3 Bulan

 0  0 0 0  0

 1.2 Fasa Pembinaan

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah
Bil. Aktiviti Peratus % Bil. Aktiviti Peratus %

a. Pelan Piawai : Bangunan, Pangkalan Udara Maritim

  1. RM 500 ribu ke bawah - 15 bulan
  2. RM 500 ribu hingga RM 5 juta - 24 bulan
  3. RM 5 juta ke atas - 36 bulan
0 0 0 0 0
Tarikh Kemaskini : 13 Julai 2016

 

*Pencapaian Piagam Pelanggan akan dikemaskini setiap bulan

Offcanvas

JKR PERAK