Piagam Pelanggan : Senggara Aset Bangunan

  • Aduan kerosakan kritikal seperti kebocoran paip air, bumbung atau sistem kumbahan akan diambil tindakan dalam masa 1 hari.
  • Tindakan pembaikan kerosakan biasa dalam tempoh 1 bulan.

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah
Bil. Aktiviti Peratus % Bil. Aktiviti Peratus %

A.  Aduan kerosakan kritikal seperti kebocoran paip air, bumbung atau sistem kumbahan akan diambil tindakan dalam tempoh 1 hari.

0 0 0 0 0

B. Tindakan pembaikan keroskan biasa dalam tempoh 1 bulan.

0 0 0 0 0
Tarikh Kemaskini : 13 Julai 2016

 * Pencapaian Piagam Pelanggan akan dikemaskini pada setiap bulan

Offcanvas

JKR PERAK