a. Tindakan awal terhadap aduan kerosakan elektrik dan membuat penyiasatan kerosakan elektrik

1 hari

b. Mengambil tindakan pembaikan kerosakan elektrik

7 hari