Piagam Pelanggan : Senggara Aset Elektrik

  • Tindakan awal terhadap aduan kerosakan elektrik dan membuat penyiasatan kerosakan elektrik
1 hari
  • Mengambil tindakan pembaikan kerosakan elektrik
7 hari

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

(Catatan: Diisi oleh Caw. Kej. Elektrik Ibu Pej. & Caw.Kej. Elektrik Negeri, JKR Kesedar & JKR Wilayah Persekutuan)

Tempoh penyempurnaan bagi kerja-kerja mekanikal berikut adalah:

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah
Bil. Aktiviti Peratus % Bil. Aktiviti Peratus %

A.  Tindakan awal terhadap aduan kerosakan elektrik dan membuat penyiasatan kerosakan elektrik dalam tempoh 1 hari.

0 0 0 0 0

B. Mengambil tindakan pembaikan kerosakan elektrik dalam tempoh 7 hari.

0 0 0 0 0
Tarikh Kemaskini : 13 Julai 2016


 *Pencapaian Piagam Pelanggan akan dikemaskini setiap bulan

Offcanvas

JKR PERAK