Piagam Pelanggan : Senggara Aset Jalan

  • Tindakan pembaikan sementara lubang-lubang (potholes) akan dilaksanakan dalam tempoh 1 hari dan tindakan pembaikan kekal akan dilaksanakan dalam tempoh 3 hari setelah aduan diterima.
  • Sekiranya berlaku keadaan yang mengganggu lalulintas atau keselamatan awam, seperti pokok tumbang atau tanah runtuh, tindakan akan diambil dalam tempoh 24 jam setelah dikenal pasti atau aduan diterima.
  • Setiap penutupan berjadual akan diumumkan melalui media massa sekurang-kurangnya 3 hari sebelum kerja-kerja dijalankan.

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah
Bil. Aktiviti Peratus % Bil. Aktiviti Peratus %

A. i. Pembaikan sementara lubang-lubang (potholes) akan dilaksanakan dalam tempoh 1 hari

1860 100  0  0 1860

    ii. Tindakan pembaikan kekal akan dilaksanakan dalam tempoh 3 hari setelah aduan diterima.

232 100 0 0 232

B. Sekiranya berlaku keadaan yang mengganggu lalu lintas atau keselamatan awam seperti pokok tumbang atau tanah runtuh, tindakan akan diambil dalam tempoh 24 jam setelah dikenalpasti atau aduan diterima.

308 100  0  0 308

C. Setiap penutupan berjadual akan diumumkan melalui media massa sekurang kurangnya 3 hari sebelum kerja-kerja dijalankan.

0 0  0 0 0
Tarikh Kemaskini : 13 Julai 2016

 

 * Pencapaian Piagam Pelanggan akan dikemaskini pada setiap bulan

 

Offcanvas

JKR PERAK