a. Tindakan pembaikan sementara lubang-lubang (potholes) 1 Hari
b. Tindakan pembaikan kekal akan dilaksanakan selepas dikenal pasti atau aduan diterima 3 Hari
c. Sekiranya berlaku keadaan yang mengganggu lalulintas atau keselamtan awam seperti pokok tumbang atau tanah runtuh, tindakan akan diambil selepas dikenal pasti atau aduan diterima
24 Jam
d. Setiap penutupan berjadual akan diumumkan melalui media massa sebelum kerja-kerja dijalankan
3 Hari