Piagam Pelanggan : Senggara Aset Mekanikal

  • Tindakan awal terhadap aduan kerosakan alatan perkhidmatan mekanikal
1 hari
  • Kerja pembaikan besar (major overhaul)/pembaikan badan kenderaan
3 bulan
  • Kerja pembaikan kecil kenderaan
3 minggu
  • Penggantian pendingin (chiller)
1 tahun
  • Penggantian lif
1 tahun

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

(Catatan: Diisi oleh Caw. Kej. Mekanikal Ibu Pej., Caw. Kej. Mekanikal Negeri, JKR Kesedar & JKR Wilayah Persekutuan)

Tempoh penyempurnaan bagi kerja-kerja mekanikal berikut adalah:

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah
Bil. Aktiviti Peratus % Bil. Aktiviti Peratus %

A.  Tindakan awal terhadap aduan kerosakan alatan perkhidmatan mekanikal dalam tempoh 1 hari.

0 0 0 0 0

B. Kerja pembaikan besar (major overhaul) / pembaikan badan kenderaan dalam tempoh 3 minggu.

0 0 0 0 0

C. Kerja pembaikan kecil kenderaan dalam tempoh 3 minggu.

0 0 0 0 0

D. Penggantian pendingin (chiller) dalm tempoh 1 tahun.

0 0 0 0 0

E. Penggantian lif dalam tempoh 1 tahun.

0 0 0 0 0
Tarikh Kemaskini : 13 Julai 2016

 

* Pencapaian Piagam Pelanggan akan dikemaskini pada setiap bulan

Offcanvas

JKR PERAK