Tindakan awal terhadap aduan kerosakan alatan perkhidmatan mekanikal

1 hari

Kerja pembaikan besar (major overhaul)/pembaikan badan kenderaan

3 bulan

Kerja pembaikan kecil kenderaan

3 minggu

Penggantian pendingin (chiller)

1 tahun

Penggantian lif bagi satu fasa

1 tahun