Skip to main content

Dokumen Kualiti


SPK JKR BOLEH DI AKSES MELALUI
https://www.jkr.gov.my/spb/

*SEMUA ANGGOTA DAN KAKITANGAN JKR YANG TERLIBAT HENDAKLAH MENDAPATKAN MAKLUMAT TERKINI DOKUMEN SPB DARI LAMAN WEB JKR UNTUK TUJUAN PEMAKAIAN DAN PERLAKSANAAN