1.1 Fasa Prapembinaan

Tertakluk kepada syarat-syarat tiada masalah tapak, peruntukan yang mencukupi, skop projek yang diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU), JPM dan kelulusan Value Assessment (VA) telah diperolehi, tempoh perancangan hingga iklan adalah seperti berikut:

Projek Jenis Rekabentuk dan Tempoh

a. Bangunan

Pelan PAP tanpa pindaan

 • 4 bulan

Lain-lain

 • 10 bulan

Reka & Bina

 • 4 bulan
Projek Kos dan Tempoh

b. Jalan dan Infrastruktur

Kurang Dari RM 50 juta

 • 10 bulan

Melebihi RM 50 juta

 • 14 bulan

Reka & Bina

 • 4 bulan

c. Projek Kompleks (Jalan, Cerun, Bangunan, Pangkalan Udara dan Maritim, Pengangkutan Darat dll.)

Tempoh yang dipersetujui bersama pelanggan

Tertakluk kepada syarat-syarat tiada masalah tapak, peruntukan yang mencukupi, skop projek yang diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU), JPM dan kelulusan Value Assessment (VA) dan Kementerian Kewangan Malaysia telah diperolehi, tempoh perancangan hingga iklan adalah seperti berikut:

Projek Jenis Rekabentuk dan Tempoh

d. Hospital

76 Katil

 • 10 bulan

120 dan 200 katil

 • 15 bulan

300 katil (Reka & Bina)

 • 4 bulan

 1.2 Fasa Pembinaan

Tertakluk kepada syarat-syarat semua pengambilan balik tanah telah selesai, tiada halangan di atas tapak projek dan peruntukan disediakan mencukupi dalam tempoh kontrak, projek dalam pembinaan akan disiapkan seperti berikut:

Projek Kos dan Tempoh

a. Bangunan

RM 500 ribu ke bawah

 • 12 bulan
 

RM 500 ribu - RM 20 juta

 • 24 bulan

Melebihi RM 20 juta

 • 36 bulan
Projek Kos dan Tempoh

b. Jalan dan Infrastruktur

RM 500 ribu ke bawah

 • 9 bulan

RM 500 - rm 20 juta

 • 22 bulan

RM 20 juta - RM 50 juta

 • 36 bulan

Melebihi RM 50 juta

 • 42 bulan

c. Projek Kompleks (Jalan, Cerun, Bangunan, Pangkalan Udara dan Maritim, Pengangkutan Darat dll.)

Disiapkan dalam tempoh dan kos yang dipersetujui bersama pelanggan

Projek Jenis Rekabentuk dan Tempoh
d. Hospital

76 Katil

 • 36 bulan

120 dan 200 katil

 • 42 bulan

300 katil (Reka & Bina)

 • 48 bulan

logobawah

Hakmilik © 2020 JABATAN KERJA RAYA PERAK DARUL RIDZUAN
Paparan terbaik melalui Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi 1024 x 768 ke atas.Laman Web ini menggunakan SUSUN ATUR RESPONSIF. Kemaskini Terakhir : Khamis 01 Jun 2023, 02:38:39.