Skip to main content

NOTIS SEBUT HARGA : Adalah dipelawa dari kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan CIDB di daerah Batang Padang dan mempunyai sijil SSM , PPK, STB dan SPKK yang masih sah dalam Gred G1 Kategori CE Pengkhususan CE01 & CE42.Boleh membuat semakan kelayaka

Tiada huraian foto disediakan.Tiada huraian foto disediakan.