Skip to main content

Sebut Harga adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal yang berpengalaman dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 221502 (Penyewaan dan Pengurusan Mesin dan Alatan Pejabat)